Copyright

Copyright © Kiby. Alle rechten voorbehouden

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiby materiaal dat zich op de Kiby website en haar gerelateerde websites bevindt, of dat op een met de Kiby website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.